Перепічка Євген "Нова економічна стратегія для України"

 

Перепічка Євген "Нова економічна стратегія для України"

Подано скорочену програму (проект) політичної партії, яка втілить у життя Нову економічну стратегію, забезпечить підняття пенсій та зарплатні, безплатне навчання та медичне обслуговування, належне фінансування армії та силових структур 

 

НОВА ЕКОНОМІЧНА  СТРАТЕГІЯ 

 

 

 

ЄВГЕН  ПЕРЕПІЧКА, СИН ВАСИЛЯ 

 

 

Львів

2010

 

 

 

 

ПФ – пенсійний фонд; ОЗ – охорона здоров’я; НО – національна оборона; ПО – правоохоронні органи; ДУ – державне управління та ін.

 

       – державна надбавка;                     – плата за товар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК  66.3УКР

П27

 

У праці описано і проаналізовано податкові системи світу.

Поведено аналіз запропонованої нової податкової системи О. Кендюховим.

На основі аналізу згаданих податкових систем запропоновано та економічно обґрунтовано Нову економічну стратегію, за  якої ліквідовуються всі види податків для виробників товарів (послуг) і одночасно збільшується наповнення бюджету та соціальний захист народу.

Подано скорочену програму (проект) політичної партії, яка забезпечить бурхливий розвиток виробництва...

Запропоновано нову ідеологію – відродження величі української цивілізації – цивілізм.

 

Перепічка Євген, син Василя

 

П27  Нова економічна стратегія України. – Львів : “СПОЛОМ”, 2010. – 32 с.

 

ISBN 978-966-665-538-0

У праці стисло наведено сучасні податкові системи.

Запропоновано Нову економічну стратегію, за якої виробники товарів та послуг звільняються від всіх видів податків за одночасного збільшення в декілька разів наповнення бюджету за рахунок виведення економіки з тіні.

Подано скорочену програму (проект) політичної партії, яка втілить у життя Нову економічну стратегію, забезпечить підняття пенсій та зарплатні, безплатне навчання та медичне обслуговування, належне фінансування армії та силових структур, бурхливий розвиток виробництва...

Запропоновано нову ідеологію – відродження величі української цивілізації...

@ Є. В. Перепічка,  2010

@ СПОЛОМ, 2010

 

 

 

 

Податкова система світу

Основне гальмо розвитку економіки та суспільства в цілому за будь-яких формаціях – це податки. Чинні податкові системи вичерпують свої потенціальні можливості. Перед світовою економікою визріває питання подальшого її розвитку, а особливо гострою ця проблема постала перед Україною. Наприклад, ціни на продукти харчування вже досягнули європейського рівня, а пенсії та зарплатня – афро-совєтська. Упровадження будь-якої існуючої у світі податкової системи не може призвести до економічного прориву, а тільки до плентання у хвості розвинутих країн. Тому перед Україною виникла негайна потреба в розробленні нового напряму наповнення бюджету, який би призвів до революції в чинній податковій системі. Cпершу розглянемо чинні податкові системи найбільш розвинутих країнах.

 

Податкова система Сполучених Штатів Америки

Громадяни США є свідомими платниками податків. Податки є, по суті, найстабільнішим джерелом, близько 79% дохідної частини федерального бюджету. Для США є характерним державне регулювання економічних процесів з допомогою податкової політики, здебільшого на місцевому рівні.

За допомогою податкової політики у США проводиться досить ефективне економічне регулювання господарської діяльності, і це приводить її у відповідність до суспільних потреб. Тут податкова політика виконує не тільки фіскальну функцію, а й розподільчу та соціальну.

Федеральний бюджет США формується головним чином за рахунок прямих податків, а основними джерелами поповнення місцевих бюджетів є непрямі податки.

Перший і найбільший податок у загальному балансі федерального бюджету становить прибутковий податок з фізичних осіб. Він розраховується на дохід на поодинокого громадянина або на сім’ю.

Для розрахунку цього податку визначаються всі доходи: заробітна плата; дохід від підприємницької діяльності; пенсії (з усіх джерел); державна допомога; доходи з інших джерел (з цінних паперів тощо).

 Із загальної суми валових доходів відраховуються витрати, пов’язані з одержанням валового доходу. До них належать: придбання земельних ділянок; придбання обладнання, приміщень,

будівель, споруд; різні поточні витрати.

Після відрахування з валового доходу перерахованих витрат одержують чистий дохід. З нього вираховують: неоподатковуваний мінімум доходів; внески у благодійні фонди; місцеві податки; відсотки, одержані за цінні папери урядами штатів; аліменти; витрати на медичне страхування (не більше ніж 15% оподатковуваної суми); відсотки за іпотечним боргом та від застави нерухомості тощо. Із залишеної суми доходу нараховується податок за прогресивною шкалою. Ставка оподаткування коливається в межах від 15 до 39,6%.

Друге місце в дохідній частині федерального бюджету займають відрахування на соціальне страхування. Воно здійснюється як роботодавцями, так і найманими працівниками в рівних частках (50% на 50%).

Третє місце в дохідній частині бюджету займає податок на доходи корпорацій. Він сплачується як у федеральний бюджет, так і в місцеві бюджети. Ставка оподаткування у федеральний бюджет становить 34%. Вона встановлюється за прогресивною шкалою в доларах США: на перші 50 тис. 15%, на наступні 25 тис. 25% і понад 25 тис. 34%. На доходи від 100 тис. до 335 тис. встановлюється додатковий збір 5%. Зауважимо, що цей податок має тенденцію до зменшення для підприємств малого і середнього бізнесу, стимулюючи їх розвиток.

Додатком до цього податку є податок на надприбуток. Введення його – один із найважливіших податкових важелів впливу здебільшого на монопольні підприємства. В умовах ринкової конкуренції, коли діє велика кількість підприємств, ринок сам регулює і встановлює ціни на вироби, які, з одного боку, задовольняють вимоги споживачів, які наближаються до ціни виробника.

Податок з продажу капітальних активів. Найбільша ставка оподаткування цих доходів становить 34%. Об’єктом оподаткування є дохід, одержаний від продажу обладнання, інших основних фондів та майна підприємства.

Акцизні збори займають незначне місце в загальній сумі дохідної частини бюджету. Вони встановлюються на алкогольні та тютюнові вироби, а також на такі послуги, як повітряні перевезення тощо.

Податок на спадщину нараховується на майно, яке переходить у спадщину або дарується. Ставка залежить від ступеня спорідненості та вартості спадщини. Майно вартістю до 10 тис. дол. США від сплати податку звільняється. На цінніші подарунки або майно ставка встановлюється за прогресивною шкалою – від 18 до 50%.

Особливістю податкової системи США є її децентралізація. Крім федеральної податкової політики, на рівні штатів проводиться своя податкова політика, яка формує свою податкову базу.

До податків, які сплачуються в бюджет штатів, належать.

Прибутковий податок з корпорацій та громадян. Ставки прибуткового податку з громадян встановлюються від 2 до 12%, причому податок із заробітної плати сплачується до бюджету штату, а з інших доходів – у штат за місцем проживання.

Основним джерелом дохідної частини бюджету штату є податок з продажу, або податок зі споживання. Ставка коливається від 3 до 8,25%.

У деяких штатах введено податок на ділову активність.

Крім федерального бюджету та бюджетів окремих штатів, у США існують бюджети окремих міст. До основних джерел наповнення цих бюджетів належить податок на майно.

Крім згаданих місцевих податків, у США існують й інші податки: податок на готельне обслуговування сплачується в розмірі 5% від плати за готель; податок на комунальні послуги сплачується в розмірі 3% від плати за телефон, газ, електроенергію; податок на угоди. Наприклад, при продажу та купівлі майна податок становить 2,5 дол. на кожну 1000 доларів.

Місцеві бюджети наповнюються надходженнями за видання різних ліцензій та дозволів, наприклад, на продаж продуктів (окремо молока), алкогольних напоїв, тютюнових виробів, володіння ресторанами, на право користування автомобілем, мотоциклом, утримання домашніх тварин...

Податкова система Японії

Перші реформи в Японії – “революції Мейдзі” були проведені в 1868 р. імператором Мацухіто (“Мейдзі”).

За своїм змістом реформи мали антифеодальний характер.

Програму економічного відродження Японії після поразки у Другій світові війні (1946–1952) розробила група американських спеціалістів під керівництвом ученого-фінансиста, професора Карла Шоупа. За “місією Шоупа” були здійснені бюджетна і податкова реформи. Було запроваджено оригінальне нововведення – так звані блакитні декларації для компаній, які вели належний бухгалтерський облік і звітність, повністю виконували податкові зобов’язання.

Подавачі таких декларацій звільнялися від обтяжливих перевірок, докучливого контролю. Блакитні декларації збереглися до сьогодні. 80% платників узагалі були звільнені від подання декларацій. У податковому кодексі було підвищено неоподатковуваний мінімум. Зниження максимальної ставки прибуткового податку з фізичних осіб з 85 до 55%. Норма оподаткування прибутку з юридичних осіб була зменшена із 52,5 до 35%.

Завдяки “місії Шоупа” в Японії була створена чи не найдосконаліша у своїй простоті податкова система у світі. Податкова реформа стала однією з передумов японського “економічного дива”. Країна взяла курс на інноваційні технології та розвиток людського капіталу. До найбільш високооплачуваних категорій віднесли вчених, учителів, лікарів, працівників транспорту – тобто, тих, хто забезпечує інтелектуальний рівень і фізичне здоров’я населення, несе відповідальність за безпеку людей. У 60–70-ті роки минулого століття Японія за основними макроекономічними показниками вийшла на друге місце у світі. Ця система оподаткування проіснувала 40 років.

На кінець 80-х років ХХ століття в Японії провели реформування податків, яке забезпечило загальне скорочення податкового навантаження на економіку при підвищенні непрямих податків на населення.

Державні доходи Японії мають свої особливості. По-перше, вони полягають у досить високій частці неоподатковуваних доходів – 15% у державному бюджеті, 25% – у місцевих бюджетах. До них належать доходи від продажу землі та іншої державної чи муніципальної нерухомості, орендна плата, пені і штрафи, доходи від лотерей і надходження від позик. По-друге, для Японії властива висока централізація податкових надходжень, дві третини яких мають статус державних податків, решта податків надходять у місцеві бюджети, забезпечуючи 40% їхніх доходів. По-третє, в Японії у державному і місцевих бюджетах види податків збігаються: і там, і там більше половини припадає на прибуткові податки, на другому місці – майнові податки, на третьому – податки на споживання. Головні складові сучасної податкової системи Японії: податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок); податок на прибуток корпорацій; податок на майно фізичних та юридичних осіб; податок на спадщину та дарування; акцизи; податок на додану вартість; мито; податок на проживання (у деяких джерелах – податок на жителів).

Для прибуткового податку передбачено три рівні оподаткування: національний, префектурний, муніципальний. Загальна норма оподаткування лежить у діапазоні від 15 до 76%. Цим податком обкладається: заробітна плата, доходи фермерів і осіб вільних професій, дивіденди, відсотки, бонуси, допомоги і пенсії, доходи від нерухомого майна, інші грошові заробітки. У 2004 році уряд прийняв рішення надати додаткові податкові пільги тим, хто інвестує шляхом перенаправлення своїх депозитів на ринки капіталів.

Податок на прибуток корпорацій також має комбіновану систему розподілу доходів між бюджетами в такому порядку: національна ставка – 33,48%; префектурна – 5% від рівня національної ставки; муніципальна ставка – 12,3% від національної. Отже, загальна норма оподаткування прибутку юридичних осіб становить близько 40% (33,48 + 1,67 + 4,12). Для суб’єктів малого бізнесу ставку податку на прибуток у 1988 році знижено з 30 до 28%, були передбачені податкові пільги.

Податок на майно фізичних і юридичних осіб справляється за єдиною ставкою 1,4% від вартості оподатковуваного майна, котре переоцінюють щотри роки. Підлягають оподаткуванню нерухомість, цінні папери, депозити.

Податок на спадщину та дарування справляється в разі передачі власності за заповітом і за актом дарування. Ставки податку диференційовані залежно від вартості спадкового (дарованого) майна та характеру родинних зв’язків. У 1989 році був запроваджений 3%-ний податок на споживання (податок з продажу), пізніше трансформований у податок на додану вартість європейського зразка. Ставка японського ПДВ становить 5%.

Система акцизів включає податки на алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, електроенергію, автомобілі, побутові послуги. Оригінальною рисою оподаткування послуг із соціальним контекстом є податки за перевищенні певної суми, на яку надається послуга. Наприклад, обід у ресторані при вартості до 7,5 тис. єн (близько 75 дол.) не підлягає оподаткуванню, з дорожчого стягується 3- відсотковий акциз.

Податкова система ЄС

Податкова система Франції. Податки у Франції становлять близько 90% дохідної бази централізованого бюджету. Переважаючим податком за сумою надходжень є непрямі, перш за все – ПДВ. У 1954 р. Франція перша ввела ПДВ. Ставка ПДВ не пов’язана з ціною товару. Об’єктом оподаткування є продажна ціна товару (послуги). Операції, пов’язані із зовнішнім ринком, від ПДВ звільнено. Основна ставка податку – 18,6%.

 

Структура податкових надходжень, % до всього

             Податок                                ЄС       CША   Японія   РФ

 На прибуток з фізичних осіб            25,6   40,7     18,5          17,1

 На роботи і послуги                          30,4    16,4     20,1         36,1

 Соц. страхування та інше                28,6     16,4    37,2          22,4

 На корпоративні доходи                    8,7        8,3    12,9          19,7

 На майно                                            4,9      10,7    11,0          14,9

 

 

 

Підвищена ставка (22%) застосовується до деяких видів товарів (автомобілі, алкоголь, парфумерія тощо). Від сплати податку звільняються: державні установи, діяльність яких пов’язана з виконанням адміністративних, соціальних, виховних, спортивних функцій; сільськогосподарське виробництво; деякі вільні професії: приватна викладацька діяльність, приватні лікарі.

 

Структура державних витрат 2004 р., % ВВП країна оборона ох.здоров’я освіта

Країна                      оборона ох.здоров’я освіта

 Німеч-на                   1,4              8,7                    4,8  

Швеція                     8,0           7,6

 Франція                      2,5          7,7            5,6  

Англія                        2,6            6,9                  5,3

 Італія                       1,9                6,3                   4,7  

США                         4,1                6,8             5,7

 

 

 

 

 

 

Податком на споживання є акцизи, які надходять як у державний, так і в місцеві бюджети. До підакцизних товарів відносять алкогольні напої, тютюнові вироби, сірники, запальнички, дорогоцінні метали, цукор і кондитерські вироби, пиво тощо.

Податок на компанії забезпечують найбільше надходжень до державного бюджету. Об’єктом оподаткування є чистий прибуток. Цей податок сплачується п’ять разів на рік.До податків на споживання відносять і мита. Основне завдання мита – охорона внутрішнього ринку.

До податків на споживання відносять і мита. Основне завдання мита – охорона внутрішнього ринку.

Найважливіше місце в групі прибуткових податків Франції займає прибутковий податок із фізичних осіб, що стягується щороку з доходу. Цей податок має прогресивний характер і ставку від 0 до 56,8%.

Великі доходи приносять бюджету Франції податки на власність.

Основні недоліки податкової системи: наявність численних перехідних видів податків; нераціональна структура.          

Податкова система Німеччини. Усього в Німеччині нараховується близько 50 видів податків. Надходження прибуткового податку до бюджету становить близько 40% суми доходів. Оподаткування прибутковим податком підлягають різні доходи. Максимальна ставка прибуткового податку становить 50%. Майновим податком оподатковується майно фізичних та юридичних осіб, у тому числі й на землю. Ставка майнового податку становить: 0,5% (для фізичних осіб) і 0,6% (для юридичних осіб). Земельним податком оподатковуються земельні ділянки підприємств, лісове господарство тощо. Ставка податку коливається від 0,6 до 3,1%. ПДВ було введено в 1973 році. Його питома вага в доході бюджету становить близько 28%. Загальна ставка ПДВ 15%.

Основні недоліки податкової системи Німеччини: не дуже

раціональна структура – завищені податкові ставки.

Податкова система Швеції. Основними видами податків є прибутковий податок з громадян і компаній, податок на майно, ПДВ акцизи і збори. Податком на прибуток компаній.Сума податку на прибуток становить 28%. Податком на додану вартість обкладаються операції з продажу товарів і послуг, здійснювані в комерційних цілях на території Швеції.

Стандартна ставка ПДВ становить 25%. Резиденти Швеції підлягають обкладанню податком за всіма доходами з усіх джерел як у Швеції, так і за її межами. Платежі на соціальне страхування проводяться наймачами в порядку нарахувань на заробітну платню. Розмір таких платежів – 33% від сумивсіх виплат працівникам. Гербові і збори передбачено при всіх виплат працівникам. Гербові і збори передбачено при реєстрації різного види угод та операцій.

Аналізуючи існуючу податкову систему професор, Олександр Кендюхов (Голова Всеукраїнського союзу вчених-економістів, доктор економічних наук) правильно висвітлює її проблеми: а) заплутаність і суперечність, що створює золотий клондайк для корупції; б) складність, непрозорість і несправедливість служить основою для тінізації економіки; в) адміністрування податків, включаючи методи проведення перевірок, має поліцейський характер.

Усе це гальмує економічний розвиток виробництва та інвестиційну привабливість держави.

На думку О. В. Кендюхова (якого підтримали члени Всеукраїнської спілки вчених-економістів (д.е. н., професори В. В. Зіновчук, Л. І. Новік, А. В. Сірко, О. Б.Мних, С. Я. Салига, А. О. Старостіна, Т. С. Максимова, О. М. Ляшенко, Т. М. Момот, Г. Г. Савіна, М. С. Шкарлет та багато інших), створення максимально простої, прозорої і справедливої податкової системи можна досягнути з рахунок: повної відміни ПДВ, податку на прибуток і єдиного податку за малий бізнес,  а замість скасованих податків вводиться податок на покупку в розмірі 2,5–4,0%, який сплачує споживач. Відповідно, за ставки податку в 4% до бюджету повинно додатково надходити на 60–70 млрд грн більше існуючого рівня річних податкових надходжень.

Основні недоліки запропонованої податкової системи О. Кендюкова в тому, що: 1) ключові тіньові податки відрахувань із зарплати в „конвертах” залишається; 2) залишається стара податкова адміністрація – джерело податкової корупції та всіх бід для виробників; 3) не враховано зниження цін на товари, а відповідно, мабуть, занижений відсоток податку на покупку; 4) не передбачено механізму впливу на ціноутворення; 5) запропонована на тій економічній базі реформа пенсійної системи має багато вад повязаних податками на заробітню плату.

 

Нова пенсійна реформа

Влада в пенсійній системі витворила білу касту привілейованих пенсіонерів (3 млн) і “непривілейованих пенсіонерів” – шудрів (шудри – це слуги, різнороби та опущені люди) чиї пенсії в межах 750 – 1000 грн (11 млн.). Причому загальна сума в пенсійному фонді перших дорівнює загальні сумі других. Шудри повільно вимирають, не маючи змоги ні лікуватись, ні прогодуватися, а з підвищенням ціни на газ і електроенергію – приречені на голодомор і холодомор!

У світі будь-які реформи проводять за рахунок народу або багатих людей. Ми пропонуємо реформу, яка допоможе всім верствам населення. Упровадивши систему Державної Надбавки (розглянутої далі) на загальний обсяг виробленої продукції (робіт, послуг), ми, прийшовши до влади, зможемо вже на другий місяць підвищити пенсії “непривілейованих” пенсіонерів у дватри рази (за рахунок надходжень від упровадження нової економічної стратегії (НЕС) та приведення до розумних меж привілейованих пенсіонерів).

У світі практикуються різноманітні схеми пенсійного забезпечення, які тут не розглядаються. Для переходу від совєтських жебрацьких пенсій до пенсій, гідних людського життя, пропонується багаторівнева пенсійна система з урахуванням системи Державної надбавки (ДН).

Необхідна частка від ДН виділяється на пенсійне обслуговування. Ці надходження за спеціальною схемою поділяються на дві частини.

Перша частина направляється для обслуговування солідарної частини пенсійного фонду, яка залежить від реального споживчого кошика.

Друга частина надходить на персоніфікований рахунок кожного пенсіонера, величина якої залежить від заробітної плати, трудового стажу,  умов праці...

Третя накопичувальна частина пенсійного забезпечення формується за рахунок персональних (особистих) внесків працюючого або його відрахувань із зарплати, для початку може становити 10 і більше відсотів від заробітної плати. Нагадуємо, існуючі відрахування із зарплатні ліквідовуються. Накопичення для пенсійного забезпечення акумулюються у спеціальному пенсійному банку, вклади якого гарантуються державою. З часом особисте пенсійне забезпечення буде витісняти перші два види пенсійного забезпечення.

Уникнення сплати податків

В усі часи багаті намагаються уникнути від сплати податків. Можновладці Римської імперії заривали коштовності в землю, щоб уникнути сплати збору на предмети розкоші. Китайці кочували по країні з метою втекти якнайдалі від збирачів данини, а європейці переїжджали в Новий Світ, де їх звільняли від податків. Зараз багаті використовують офшорні зони. Традиції уникнення податків можна розділити на декілька шляхів: релігійний, корупційний, колонізаційний, напівлегальний, тупиковий.

Релігійний шлях. Відомо, що ще у II столітті до н. Хр. жителі китайських царств часто оселялися глибоко в гірських районах, де переписувачі населення не змогли б їх зареєструвати.

Великі землевласники частину своєї землі дарували монастирям, і ті землі не оподатковувалися, оскільки передавалися богам. Так само чинили в Оттоманській імперії, вони передавали свої землі релігійним фондам, вакіфам, які підтримували мусульманські школи і мечеті. А потім організували свого роду трастове управління цими землями, призначаючи їх керуючими своїх родичів.

Корупційний шлях. Багаті, маючи гроші, завжди намагалися підкупити чиновників, відповідальних за збір податі. Король Англії торгував протекціями, які захищали майно великих власників від домагань місцевих чиновників. Ці протекції могла дозволити собі лише людина забезпечена і впливова, оскільки вони не тільки дорого коштували, а й видавалися виключно тим, хто мав зв’язки при дворі.

Колонізаційний шлях. З розвитком мореплавства і зростанням обсягів торгівлі в Британській імперії XVII–XVIII століть у колоніях подать майже не платили. Тим самим уряд намагався залучати поселенців у нові колонії, в яких вони стикалися з голодом, холодом і хвороби.

Напівлегальний шлях. Офшорні зони (держави) виникли в перші десятиліття XX століття. До цього спричинилося введення підвищення податків для фінансування армій під час Першої світової війни. Великобританія збільшила прибутковий податок на початок війни із 6 до 30%. Платили податок компанії, які заробляли на виробництві військової продукції. Тоді обсяг зібраних коштів збільшився в 17 разів порівняно із 1905 роком, і згодом уже не зменшувався.

Першою офшор-країною стало Князівство Ліхтенштейн, яка у 1923 році прийняла закон про оподаткування, що надавав право тим компаніям, які зареєстровані в цій країні, але не ведуть там комерційну діяльність, не платити податки на майно, доходи чи прибуток. Від них вимагали лише виплачувати невеликий податок на капітал.

Зараз на рахунках офшорних компаній понад 11,5 трлн дол, на чому підприємства-корпорації всього світу економлять понад 225 млрд дол. на рік.

На початку квітня 2009 р. представники “великої двадцятки” в Лондоні заявили про завершення епохи банківської таємниці. Вони також анонсували створення комісії фінансової стабільності (КФС), до якої, крім країн “двадцятки”, увійдуть Іспанія і Європейська комісія. КФС стане свого роду наглядовим органом: спільно з Міжнародним валютним фондом вона повинна буде стежити за станом світової фінансової системи і попереджати про можливі ризики, до числа яких, без сумніву, входить і укриття капіталів в офшорних зонах.

Барак Обама оголосив про початок боротьби з вивезенням капіталу в офшори, через що економіка США втрачає щорічно до 100 млрд дол. Однак багато політиків назвали заходи, запропоновані Б. Обамою, згубними для економіки, тому що американські компанії від них постраждають, а їхні конкуренти – ні. При впровадженні НЕСУ відпаде необхідність вивозити капітал в офшори, оскільки в Україні не платитимуть податки, ціла наша держава стає офшорною зоною, це сприятиме інвестиційному кліматові.

 

Майдани та їх перспектива

Майдан у Києві 22 листопада 2010 р. вселяв надію, що нарешті в нас появився середній прошарок населення, готовий відстоювати свої інтереси, і що це один із показників наявності громадянського суспільства. 

Помаранчева революція (Майдан 2004 р.) зафіксувала початок громадянського суспільства в Україні, який набив на свій щит політичні вимоги, а Майдан 2010 р. – соціально-економічні.

Майдан 2004 р. намагався об’єднати людей із різними ідеологічними поглядами та зробити їх спільниками в той час, коли кожен з них думав про своє. Ідеї Майдану чудові, а музиканти різні.

Майдан 2010 р. не врахував недоліків першого Майдану. Він не виступив з чіткою програмою, через що в нього виникли проблеми такого плану: 1) відсутність ідеології боротьби; 2) вузькість боротьби (частковість інтересів); 3) розмитість вимог.

1. Ідеологія. Підприємці не напрацювали чіткої ідеології, яка б об’єднала весь народ, окрім захисту власних прав, поправок до 14-го розділу Податкового кодексу. Двотижневий Майдан не дав відповіді, чому вони вимагають для себе привілейованіших умов оподаткування, ніж у лікарів, учителів або інших найнятих робітників.

2. Вузькість боротьби. На Майдані, по суті, відстоювали тільки “своє”, а заяви про те, що вони представляють інтереси всього громадянського суспільства, як мінімум, перебільшення. Навіть їхні найняті працівники не бачать свого інтересу у вимогах підприємців.

3. Розмитість вимог. Вимоги Майдану постійно змінювалися. Спочатку претензії виставлялися до окремих статей Податкового кодексу. Потім з’явилася ідея про вето на весь документ. Після того, як часткове вето Президента було накладено, а Кабмін почав допрацьовувати поправки; заявили, що вони вимагають зміни до більше ніж 200 статей кодексу. Нарешті, прозвучала думка, що Податковий кодекс потрібно писати “з нуля”, а то й узагалі краще відмовитися від його ухвалення і жити за старим податковим законодавством.

Розмивали вимоги підприємців політичні гасла – відставка уряду, перевибори парламенту, відміна договору про подвійне оподаткування, відхилення закону про мови.

Не було зрозуміло, що і кого підтримувати, тому протести підприємців так і не переросли в громадянську революцію.

Для справжньої боротьби потрібно було мати могутню соціальну базу, широку суспільну підтримку, виразні і зрозумілі більшості вимоги, яскравих лідерів.

Висновки. Проаналізувавши податкові системи різних країн приходимо до такого висновку.

1. Різні світові податкові системи умовно можна розділити на чотири форми оподаткування: а) виробництва, це Європейський Союз, Україна, Російська Федерація...; б) споживання, класичним прикладом якого є США та до певної міри Японія... в) при плановій економіці прикладом можуть бути Північна Корея, Венесуела, Куба... г) за мішаною системою, в якій присутні елементи першого і другого порядку, прикладом може служити Китай...

2. Оподаткування виробництва дозволяє владі через органи контролю органи втручатись у діяльність підприємств і диктувати їм свої умови роботи, породжує хабарництво, а в результаті стримує ріст виробництва.

3. За всіма даними, найефективніша система оподаткування споживання у США і Японії. Однак і ця система себе вичерпує, про що свідчить дефіцит бюджету США : у 2009 році досяг 9,9%, а 2010 р. – 10,6% внутрішнього валового продукту.

4. Для того, щоб задовольнити зростаючі потреби бюджету, світова податкова система винаходить усе нові й нові види податків.

5. Усі види податків, у якій би упаковці їх не підносили (стимулюючі чи фіскальні), стримують ріст виробництва.

Про крах чинних податкових систем свідчать наростаючі борги найбільш розвинутих країн.

Борги

Борги розвинутих країн. Борги США, Японії... сягають їхніх ВВП. Прогресивні податкові системи Японії, США... вже не забезпечують наповнення зростаючих потреб державного бюджету. 

Так, дефіцит бюджету США сягає 10%, мають дефіцит  бюджету й інші країни.

Борги України. За підрахунками, які Кабінет Міністрів зробив станом на березень 2010 року, державний борг України становив 93,5 відсотка ВВП. У повідомленні наголошується, що це зростання значною мірою відбулося за рахунок залучення кредитів МВФ і кредит у розмірі 2 мільярдів доларів від російського ВТБ Банку.

Загальні виплати за державними боргами, які необхідно буде провести в 2010 році, становлять 55,9 млрд гривень, а в 2011 році на обслуговування і погашення держборгу уряд України витратить 53,48 млрд грн, у 2012 – 47,399 млрд грн, у 2013 – 55,5 млрд грн, у 2014 – 39,3 млрд грн.

За даними О. Соскіна, “на сьогодні дефіцит зовнішньо-торговельного балансу становить 1,6 млрд. дол., а сума зовнішнього державного боргу та зовнішнього корпоративного боргу перевищила річний обсяг ВВП і становила на кінець жовтня поточного року 110 млрд дол. Державний борг України (внутрішній, зовнішній та гарантований) – 56 млрд дол. і перевищив 50% ВВП”.

 

Нова економічна стратегія 

Економічний прорив у розвитку промисловості, сільського господарства, малого і середнього підприємництва; забезпечення безплатного медичного обслуговування та навчання; збільшення пенсій і зарплат; ліквідації безробіття можливі, лише ліквідувавши податкове ярмо виробництва товарів і послуг, для чого пропонуємо:

1) ліквідувати всі основні податки на етапі виробництва продукції (товару) та послуг;

2) собівартість продукції (послуг) знижується на величину всіх податків: ПДВ, податок з прибутку, єдиний податок, усі нарахування на зарплату... Приклад розрахунок собівартості за старою і новою методиками виготовлення міні-трактора (див. табл. 2);

 

                                     . WWW. ukrstat. gov, ua

Таблиця 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки собівартості, за елементами витрат, виготовлення міні - трактора

 

Таблиця 2

 

3) для функціонування державної системи ввести Державну Надбавку (ДН) на загальний обсяг реалізованої продукції (робіт,

послуг). ДН не сплачується виробниками. Причому ціна товару (послуг) з урахуванням ДН буде нижчою в порівнянні з існуючою системою податкових навантажень; 

4) встановити розрахунковий відсоток ДН, за якому ціна товару буде меншою за існуючу, що розрахована за старою схемою нарахуваннь податкових навантажень. Для розрахунку взято статистичні дані докризового 2008 року (табл. 1): 

а) обсяг реалізованої продукції становив Ареал. = 3014742 млн грн (див. табл. 1);

б) дохідна частина бюджету за 2008 р. становить Абюдж. = 297 893

млн грн;

в) відрахування на соціальні заходи Авід. соц. = 62 795 млн грн (Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)...);

 

г) ПДВ за 2008 р. АПДВ = 92 082 млн грн;

ґ) податок з прибутку (статистичні дані відсутні) – взято наближено Апод. приб. = 50 млрд грн; 

д) сумарний податок (наближено) за існуючої системи оподаткування за якою фомувався бюджет у 2008 р., становить:

Асум. = Авід. соц. + АПДВ + Апод. приб. = 62 795 + 92 082 + 50 000 = = 204 877 млн грн;

е) обсяг реалізованої продукції (нетто) в 2008 р. становив:  Анетто = Ареал. – Асум. =   3014742 – 204 877 =  2 809 865 млн грн.

 

Розрахунок величини ДН за даними 2008 р.

За приклад взято розрахунок собівартості при виготовлення міні-трактора (табл. 2).

Вартість товару з урахуванням собівартості та всіх податкових платежів (за старою системою оподаткування дорівнює 66 803 грн.

1. Вартість товару з урахуванням ДН становить 51 325 грн.

2. Різниця вартості товару за першим і другим варіантами:

66 803 – 51 325 = 15 478 грн, що становить 23,2% від 66 803 грн.

3. Дохідна частина бюджету 2008 р. при формуванні за допомогою ДН 23% мала б, без урахування надходжень від видобувної, енергетичної промисловості та раніше згаданих платежів, становити

Абюдж =  23% х Анетто : 100 = 23 х 2809865:100 =

646 268 млн грн.

 

4. При укрупнених підрахунках видобувної промисловості (вугілля, руди і концентрати неагломеровані) ДН становить 76,0 млрд грн., а саме при: видобутку газу – ДН = 1 млрд грн.; виробництві електроенергії – ДН = 13 млрд грн.

Разом по даних галузях Араз. = 76 + 1 + 13 = 90 млрд грн.

5. Загальна сума дохідної частини бюджету на основі НЕС становить

А заг.  = Абюдж  + Араз.  = 646 268 млн грн + 90 000 млн грн = 736,268 млрд грн.

 

Отже, при впровадженні НЕС надходження до бюджету становитиме 736 млрд 268 млн грн, тоді як за чинної податкової системи надходження до бюджету становлять 297 млрд 893 млн грн.

Може виникнути питання, звідкіля, за рахунок чого збільшується надходження до бюджету?

Річ у тому, що зараз оподатковується національний виробник, а ВВП України складає наближено 1 трільйон грн, обсяг реалізованої продукції за 2008 р. становить 3 трильйони грн. Це в основному імпортні товари та товари олігархів з офшорних зон, адже в офшорах вони сплатили мінімальні податки і в Україні податками не обкладаються (у нас діє закон про подвійне оподаткування).  

Надходження до бюджету буде значно більше за рахунок надходжень від від додаткових зборів: митного збору; ренти за орендну (землі, державних підприємств...); рента за використання надр; плата на розкіш; прогресивний збір із заробітної плати, яка перевищує 5-кратний розмір середньої зарплати по Україні.

Прибуткову, високоефективна промисловість, у тому числі горілчановиноробна та тютюнова галузі, мають бути націоналізовані.

Будуть ліквідовані податкова адміністрація та податкова міліція.

За сплатою ДН, різних надходжень до бюджету та за цінами на товари (послуги) стежитиме Комітет цін (КЦ).

За таких умов змінюється мотивація праці владних структур усіх рівнів, які зацікавлені в наповненні свого бюджету, вони будуть залежати від виробництва та реалізації продукції. Що більше виробленої та реалізованої продукції, то більші надходження в бюджет усіх рівнів. (Схема фінансових потоків наведено на другій стрінці обкладинки).

Куди будуть спрямовані кошти?

1. На збільшення у два рази пенсій до реального прожиткового мінімуму плюс компенсацію за комунальні послуги.

2. Підвищення зарплатні вчителям, лікарям, військовослужбовцям та іншим бідним верствам населення.

3. На розвиток науки, техніки та впровадення нових технологій, виробництво конкурентоздатної продукці буде направено 20–25% усіх бюджетних надходжень. Це дозволить додатково створити мільйони робочих місць.

4. Для повного забезпечення ЗСУ і силових структур. Наші офіцери і рядові будуть одержувати гідну зарплатню.

5. На безплатне навчання та медичне забезпечення.

6. Інші напрямки розвитку подані в програмі партії.

Впровадження НЕС сприятиме:

а) ліквідації тіньової економіки (40%) та зарплати в “конвертах”, а відповідно додатковому зростанню надходження до бюджету;

б) росту прошарку населення із середніми доходами та добробуту народу в цілому;

в) залученню власних коштів для розвитку виробництва;

г) росту інвестиційної привабливості Української держави, адже в нас діятиме безподаткова система;

ґ) зменшенню відпливу капіталу в офшорні зона, адже в Україні діятиме безподаткова система;

д) різкому зростанню виробництва;

е) зростанню доходів працюючих, відповідно збільшується купівельна здатність населення;

є) розвитку малого і середнього підприємництва

ж) ліквідації безробіття;

з) ліквідації корупції пов’язаної з податками;

й) мінімізації посередницьких послуг, :

і) росту позитивного психологічного клімату на виробництві тощо.

Від упровадження безподаткової системи виграють як великі, так і малі підприємства, усі види виробництва і послуг незалежно від форм власності.

 

Нова модель і духовні основи національної економіки (розроблено О. В. Кендюховим) скорочено

Ключові проблеми існуючої економічної моделі: 1. Абсолютна невідповідність існуючої економічної моделі принципам християнського суспільства. 2. Украй несправедливий механізм розподілу національного доходу, коли надрозкішне життя незначної меншини досягається за рахунок тяжкого існування переважної більшості. 3. Неможливість забезпечення випереджаючих темпів розвитку національної економіки, консервація існуючої низькорентабельної, морально і фізично застарілої, енерго- і матеріаломісткої індустріально-аграрної структури національного виробництва. 4. Неможливість забезпечення існуючого рівня внутрішнього споживання за рахунок внутрішніх ресурсів, крайня кредитозалежність. 5. Корупційність, інвестиційна непривабливість, забюрократизованість національної економічної системи.    

 Нова модель: християнська соціально-ліберальна економіка

Головні цілі нової моделі: 1) забезпечення гармонії між суспільством і економічною моделлю через формування духовних принципів національної економіки; 2) забезпечення і підтримка матеріального рівня життя, необхідного і достатнього для творчої самореалізації громадян.

Суть моделі: спосіб задоволення матеріальних потреб християнського суспільства.

Механізм: ринкова високотехнологічна інтелектуальна експортноорієнтована економіка на основі державного індикативного макроекономічного планування і регулювання.

Духовні основи

Ураховуючи, що українське суспільство у своїй переважній більшості (понад 90%) вважає себе християнським,  то й економічна модель повинна формуватися і функціонувати на християнських принципах: любові до ближнього, поміркованості, справедливості, чесності, свободи вибору.

Сучасна економічна модель сформована і функціонує на нехристиянських принципах: жадності, заздрості, пихатості, брехні, підлоті, лицемірстві. 

Нонсенс, християнське суспільство для задоволення власних потреб використовує антихристиянську економічну модель, що робить абсолютно неможливим його благополуччя зважаючи на ціннісну суперечність. Ця суперечність може бути подолана тільки шляхом формування саме християнської економічної моделі.

Основні принципи організації нової економічної моделі такі:

християнський: любов до ближніх (робочих, партнерів, клієнтів), добра та помірності, справедливості та чесності, бажання допомогти ближнім шляхом створення нових робочих місць, випуску корисної та якісної продукції, чесному і справедливому розподілу підприємницького прибутку у вигляді заробітної платні, сплати податків, екологічно безпечного виробництва, добродійності...

Кінцева мета підвищення добробуту громадян – забезпечивши їм гідне життя, дати можливість людям реалізувати свій творчий потенціал. Відповідно матеріально забезпечене суспільство дістане можливість інтенсифікувати свій інтелектуальний і духовний розвиток.

соціальний: матеріальне благополуччя переважної більшості населення за рахунок високорентабельної експортноорієнтованої економіки та державного регулювання справедливого розподілу національного доходу;

ліберальний: свобода підприємництва і свобода вибору (за винятком бізнесу, направленого на пропаганду пороку і гріха, або на інше зло людині), мінімум бюрократичних процедур, мінімум податків, мінімум державних обмежень. Чиновник – не гальмо і вимагач, а безкорисливий помічник підприємця.

Що вища швидкість економічних процесів, то вища оборотність капіталів, вищий темп економічного розвитку.  

економічний патріотизм: кожен громадянин України повинен докладати максимум зусиль, щоб зробити Україну процвітаючою і економічно розвиненою країною у світі.

Український підприємець покликаний любити свою країну і своїх співгромадян, піклується про їх благополуччя, надаючи їм якісні продукти і послуги за помірними цінами; забезпечує збільшення національного багатства. Підприємець-патріот не повинен створювати виробництва, що завдають екологічної шкоди країні, випускати товари і надавати послуги, що завдають шкоди фізичному і духовному здоров’ю людини. Підприємець-патріот повинен піклуватися про добробут своїх співгромадян, надаючи їм робочі місця і справедливу платню за працю.

Економічний патріотизм робочих – забезпечувати максимальну якість українських товарів. Економічний патріотизм споживача – купувати товари вітчизняного виробника. Економічний патріотизм держави – докладати максимум зусиль для розвитку вітчизняної економіки, при цьому стимулюючи якомога інтенсивніше створення і розвиток нових високорентабельних експортноорієнтованих виробництв. 

Підприємці та їх товари (послуги), що завдають шкоди фізичному і духовному здоров’ю людини, його інтелектуальної деградації, повинні засуджуватися суспільством, і їхня підприємницька діяльність повинна суворо і безкомпромісно  присікатися державою.

Щоб українське християнське суспільство гармонійно розвивалося і досягло свого максимального розвитку, необхідне формування і використання християнської економічної моделі і християнських принципів функціонування держави.

 

Необґрунтоване підняття ціни на газ

Влада заявляла. 22 квітня 2010 р. Президент Віктор Янукович заявив: “Зниження ціни на російський газ дозволить не підвищувати його ціну для населення і тарифи на житлово-комунальні послуги у 2010 році...”

25 квітня 2010 р. Микола Азаров на телеканалі ICTV заявив: “Ми неоднозначно про це казали, що тарифи для населення переглядатися не будуть”.

Незважаючи на обіцянки, Уряд Януковича з 1 серпня 2010 р. підвищив ціни на газ для населення на 50%.

Для покращення ситуації треба розділити потоки споживання газу. Газ для населення має бути українського видобутку. Газ для промисловості мають купувати самі власники підприємств у Газпрому РФ, за нього розраховуватися та оплачувати в бюджет України транспортні витрати.

Багато говорять про вітчизняний газ для населення і навколо цього питання йде політична спекуляція. Влада замовчує, не афішує ціну і кількість видобутку власного газу та вважає великим досягненням заявляючи «газ для людей» по 240 дол. за тисячу куб. м.

Газета “Зеркало тижня” № 26 (806) від 10 – 16 липня 2010 р. опублікувала статтю Олександра СЕРГІЄНКА (директора “Інституту міста”) Кому – тарифи, а кому – газ.

 „За даними Держкомстату, в 2009 році в Україні газовидобуток становив 20,3 млрд. куб. м газу”, а на сайті “Нафтогазу України” наведено іншу величину 21,2 млрд, з яких 19,4 млрд. НАК приписує собі.

Населенню в 2009 році було відпущено 16,8 млрд кубометрів газу, тобто вітчизняного продукту для цієї категорії споживачів вистачило б, ще й залишилося б, але в даних статистики є ще так звані комунально-побутові потреби – 9,3 млрд кубометрів... Полічимо за максимумом: для забезпечення українців газом, включаючи тепло і гарячу воду, необхідно 26,1 млрд кубометрів, тому треба докуповувати 5,8 млрд кубометрів імпортного газу.

Скільки він коштує, ми знаємо, а скільки коштує український, виявляється, не дуже афішується. Відшукати ці дані в офіційних джерелах, наприклад на сайті НКРЕ, органу, який, власне, і встановлює ціну на газ для українських газодобувачів, зовсім непросто. Однак відомо, що на 2009 рік для трьох найбільших газодобувних підприємств України Національна комісія встановила такі відпускні ціни (із ПДВ): для “Укргазвидобування” – 235,2 грн (29,6 дол.) за 1000 кубометрів, “Укрнафти” – 239,04 грн (30,07 дол.), “Чорноморнафтогазу” – 346,8 грн (43,6 дол.) за 1000 кубометрів. При розрахунках 1 дол. США = 7,9 грн.

Перша компанія, продукт якої коштує 29,6 дол. видобуває 80% українського газу.

З 01.08.2010 р. уряд встановив такі тарифи на газ для споживачів без лічильника за 1000 кубометрів: при споживанні до 2500 кубометрів – 798,00 грн. (100 дол.);  при споживанні до 6000 кубометрів – 1207,8 (153 дол.); при споживанні газу до 12000 кубометрів – 2473,2 грн. (313 дол.); при споживанні понад 12000 кубометрів – 2954 грн. (374 дол.).

Для споживачів газу з лічильником, за 1000 кубометрів: при споживанні до 2500 кубометрів – 725,4 грн (91,8 дол.);  при споживанні до 6000 кубометрів – 1098 грн (139 дол.); при споживанні газу до 12000 кубометрів – 2248,2 грн (284 дол.); при споживанні понад 12000 кубометрів – 2685,6 грн. (340 дол. ).

Вартість газу для теплокомуненергетики (ТКЕ) становить 1309,2 грн. (165,7 дол.) за 1000 кубометрів газу, що майже вчетверо дорожче, ніж газ українського видобутку. Саме таку ціну за газ платять українці, будинки та квартири яких мають центральне опалення і гаряче водопостачання.

Здавалося б, усе чудово, це ж не 240–330 дол. за тисячу кубометрів російського газу!

Навіть якщо врахувати, що для забезпечення потреб ТКЕ необхідно докуповувати 5,8 млрд кубометрів за ціною 240 дол. за 1000 кубометрів, то середня ціна суміші з 4/5 українського та 1/5 імпортного газу становитиме 77 дол. Як бачимо, і тут влада «нагріває руки» на своєму народі, причому досить сильно.

Підіб’ємо підсумки:

– вартість українського газу (80% видобутку) – 30 дол. за 1000 кубометрів;

– мінімальна вартість газу для населення – 100 дол.;

– середня вартість суміші російського та українського газу для потреб населення – 77 дол.;

– вартість газу для ТКЕ (гаряча вода та опалення) – 164,2 дол.;

– вартість російського газу в січні-травні 2010 року (із ПДВ) – 305 дол.;

– вартість газу для бюджетних організацій та промисловості – 303 дол.;

– вартість газу для хіміків і металургів (до 1.04.2010 р.) – 288 дол.;

– вартість газу для виробників хімічних добрив – 248 дол. за 1000 кубометрів.

Тут треба зауважити, що не зважаючи на все, влада піднімає ціну за газ на 50% та заявляє, що це не останнє підвищення.

Перспективним є будівництво терміналу для прийому скрапленого газу, вартість якого 190–220 доларів. Відомі також інші перспективні напрями в галузі енергетики.

Проект 

Програма (скорочена) 

Авангард України (назва попередня) 

 

Добробут народу та велич України понад усе!

 

„Авангард України” – партія, яка бореться за добробут громадян і велич України. Ми стаємо на захист знедолених та обкрадених, які на своїх плечах перенесли всі тяготи грабіжницької приватизації та недолугих реформ, у результаті яких ціни стали європейськими, а пенсії та зарплати – афро-совєтськими.

Прийшовши до влади ми завдяки НЕС: негайно підвищимо пенсії у  два рази, заплату вчителям і лікарям у два рази, знижемо комунальні послуги, ліквідуємо податки, забезпечимо безплатне медичне обслуговування та освіту, зростання кількості робочих місць, зменшення пенсійного віку, законність, справедливість і порядок.

Усе це забезпечимо за  рахунок упровадження НЕС.  

І. Економічна стратегія. Успішний розвитку промисловості, сільського господарства, малого і середнього підприємництва можливий, лише ліквідувавши податкове ярмо виробництва, для чого пропонуємо:

1. Ліквідувати всі основні податки на етапі виробництва продукції, товарів (послуг).

2. Для функціонування державної системи ввести ДН на реалізацію кінцевого продукту товарів і послуг. ДН сплачується при реалізації продукції (послуг).

3. Провести реорганізацію банківської системи. Банки мають працювати з мішаним статутним капіталом, причому державна його частка має становити понад 50%, це дозволить зменшувати відсотки за кредити, тим самим стимулюватиме ріст виробництва та малого й середнього бізнесу. Банки мають заробляти кошти за рахунок довготермінового кредитування виробництва, сільського господарства, а не короткотермінові кредити на зразок “купи-продай”.

4. Розвинути експорноорієнтовані підриємства та технології.

ІІ. Сільське господарство. Стоїмо за повернення всіх захоплених земель українського народу.

2.1. Вимагаємо проведення референдуму про заборону продажу землі доти, доки наші селяни не будуть жити (заробляти) стільки, скільки їхні зарубіжні колеги.

2.2. Держава скуповуватиме землю в тих, хто їх продає (за ринковими цінами), а потім віддаватиме її в довготермінову оренду.

2.3. Наш уряд стимулюватиме створення сільськогосподарських підприємств пайовиків з обранням управляючого на певний термін.

2.4. Держава максимально проводитиме закупівлі для держрезерву і експортно-імпортних операцій. Спекулятивні трейдерські п’явки будуть ліквідовані.

ІІІ. Поборемо спрут корупції. Духовність, патріотизм і професійність – критерії оцінки праці чиновника, ми проти зайняття посад за партійним принципом.

3.1. Упровадження даної економічної реформи ліквідовує корупцію у сфері податкової системи через відсутність такої.

3.2. Ми за повну люстрацію державних службовців на їхню причетність до комерційних структур, злочинних угруповань тощо. Кожен чиновник і його родина має подавати декларацію про прибутки і видатки.

3.3. Державний (бюрократичний) апарат, центр корупції має бути скорочений в 3–5 рази. Стандарти праці і побуту силових структур (міліції, СБ і армії) будуть доведені до середнього європейського рівня.

3.4. Буде усунутий бізнес від влади.

ІV. Нова форма управління державоюабсолютне народовладдя

Загальні зауваження. Усі кандидати на виборні та посади в управі, судових та інших органах управління проходять перевірку Комітетом народної люстрації відповідного населеного пункту.

Абсолютне народовладдя поділяється на такі гілки влади: Ради і Управи; Законотворчий (Верховна Рада) і Контрольний орган;

4.1. Органи управління взаємопов’язані у дві гілки влади: Ради та Управи. Наприклад, сільська Рада і сільська Управа; міська Рада та міська Управа, районна Рада та районна Управа…

Сільську (міську) Раду обирають мешканці відповідного села чи міста рівним, таємним, прямим голосуванням...

Районну Раду обирають сільські й міські Ради даного району, що підлягають відповідному районові з постійних мешканців даного району, і так доверху.

4.2. Рада, з-поміж себе, обирає Голову районної (обласної) Ради. 

4.3. Голова відповідної Ради стає головою Управи тієї ж структури.

Місцеві вибори проводитимуться кожні 2,5–3 роки.

V. Національна та духовна політика. Буде проведена робота для підняття духовності та свідомості народу.

5.1. Гарантуємо всім громадянам України, незалежно від етнічного походження, рівні політичні, соціальні та культурні права.

5.2. Виступаємо за пропорційне (на основі національного складу України) представництво всіх національностей та жіноцтва у виборних і владних структурах.

VІ. Питання інтелігенції. Стоїмо на необхідності перезавантаження політичної та економічної еліти. Вузькопартійні інтереси мають підпорядкуватися загальнодержавним.

VІІ. Соціальна політика. Заробітна платня та пенсії поступово будуть підвищені до європейських за рахунок впровадження НЕСУ.

7.1. Виступаємо за справедливу ефективну пенсійну реформу.

7.2. Виступаємо за 8-годинний робочий день і 5-денну робочу неділю.

7.3. Категорично виступаємо проти підняття пенсійного віку для жінок і чоловіків.

VІІІ. Повернення заощаджень громадян України. Україна має документ від 30 жовтня 1991 р.,  в якому зазначено: Ощадбанк Російської Федерації уклав з Ощадбанком України міжбанківський кредит на 84,3 млрд рублів під сім відсотків річних. Офіційний курс долара США до рубля 30.10.1991 р. був: один долар дорівнював 56 копійок. Якщо Російська Федерація відмовиться повернути борг, тоді Україна подає позов до міжнародного Гаазького суду, ми твердо переконані в позитивному рішенні Міжнародного суду на користь України.

ІХ. Ліквідація безробіття. Упровадження НЕС дозволить самопрацевлаштуватися в малому і середньому бізнесі мільйонам громадян.

9.1. Створемо мільйони робочих місць за рахунок широкомасштабних державних проектів: будівництва та облаштування східного, північного та південного кордонів України для закриття міжнародних каналів нелегальної еміграції, контрабанди та наркобізнесу (в цьому зацікавлена й Європа, а відповідно залучимо її кошти); будівництво протипаводкових споруд; спорудження торговельного порту в Криму; організація та розвиток “Силіконових долин” у різних регіонах; створення технопарків; розвиток науки і техніки, машинобудування, альтернативної енергетики тощо; виробництва конкурентоздатної продукції, нанотехнологій... Мільйони робочих місць буде створено також за рахунок: надання кредитів під низькі банківські відсотки 0,3–1%; стимулювання росту наукового потенціалу та закупівлі передових світових технологій, патентів; широкого впровадження схем масового виробництва високоякісних товарів широкого вжитку та інше...

Х. Охорона здоров’я. Виступаємо за безплатне медичне обслуговування, соціально-страхову медицину, за наближення медичних закладів до житла людей, для чого фінансування має проводитися знизу вгору (для місцевих медичних закладів направлятиметься – близько 70%, у райцентрах – близько 20%, в обласних центрах – близько 10% усіх коштів).

10.1. Реформування медичного обслуговування населення проходитиме у два етапи: а) час накопичення соціально-страхових внесків на персональні рахунку; б) упровадження соціальної-страхової медицини.

10.1.1. На першому етапі все українське населення буде користуватися безплатною медичною допомогою.

10.3. Вимагаємо розширення профілактичних заходів захворювань та подолання соціальних хвороб: ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, наркоманію, алкоголізм, зниження онкологічних та серцево-судинних захворювань...

ХІ. У галузі освіти. Забезпечимо безплатне навчання доти доки життєвий рівень народу не досягне стандартів передових країн Європи;  б) середня освіта була обов’язковою; в) студенти одержували стипендію, яка дорівнює реальній вартості прожиткового мінімуму...

ХІІ. Соціальний захист. Виступаємо за: а) повне соціальне забезпечення старості, на випадок хвороби та каліцтва; б) поширення мережі лікарень, санаторій, курортів та будинків відпочинку; в) державну опіку над дітьми і молоддю, особливу опіку над безпритульними дітьми та дорослими до часу повної ліквідації цього ганебного явища; г) всебічний гармонійний розвиток молодого покоління – моральний, розумовий та фізичний; ґ) вільний доступ до всіх наукових і культурних надбань людства...

ХІІІ. Ціни на газ будуть знижені. Вартість газу для населення має бути знижено до реальної ціни з урахуванням дешевого газу власного видобутку.

Промисловики (металургійна, хімічна...) мають самі закуповувати газ у ГАЗпрому Російської Федерації, розраховуватися за нього та сплачувати Україні за транзит.

ХІV. Боротьба з негативними явищами. В Україні алкоголізм (6 млн алкоголіків), наркоманія (один млн) та СНІД (500 тис інфікованих) стали загрозою вимирання нашого народу.

14.1. Алкоголь належить до: протоплазматичної отрути, психотропної зброї, одного з найсучасніших і найнебезпечніших видів наркотиків із психічною та фізичною залежністю.

14.2. Тільки висока свідомість народу може бути надійним заслоном проти алкоголізму, вживання наркотиків тощо. Відродимо культурно-просвітницьку, патріотичну роботу серед народу. Треба залучити до цієї роботи громадськість, усе суспільство: священиків, інтелігенцію (вчителів, лікарів...), ЗМІ. Створити групи активістів із свідомих українців у кожному селі, на кожній вулиці міста, містечка, селища для боротьби з алкоголізмом та наркоманією.

ХV. Енергетична безпека України. Масштабні спекуляції корупційно-мафіозних структур в Україні проходять навколо енергоносіїв, тому стоїмо за ліквідацію всіх корупційно-мафіозних схем.

15.1. Україна володіє величезними енергетичними запасами. За прогнозними даними запаси природного газу, без урахування сланцевого, становлять 40 трлн м3, його вистарчить нам на 700 років, а запаси газогідратів Чорного моря забезпечить нас газом понад 1500 років. Ми негайно приступимо до їх розробок.

15.2. Наявні ресурси нафти в Україні – понад 1 млрд 100 млн тонн – це вистачить на 360 років. Понад 300–400 років нам вистачає вугілля. У нас великі запаси біоенергетики тощо.

15.3. Україна має 98 різновидів корисних копалин (із 120). У нас величезні запаси залізних і марганцевих руд, урану, титану, цирконію, гафнію та рідкісноземельних металів.

ХVІ. Засади державної та військової безпеки України. Прийнявши позаблоковий статус Україні, наполягаємо на: а) негайному облаштуванні східного, північного та південного кордонів, щоб зупинити потоки наркотичних речовин, контрабанди, нелегалів, різних злочинних угрупувань...; б) забезпечити інформаційну безпеку українського простору...

16.1. Виходячи з позаблокового статусу України, треба: а) мати потужні Збройні Сили України (ЗСУ) – гаранта української незалежності; б) забезпечити в повному обсязі першочергове фінансування ЗСУ; в) виділяти щорічно потрібні кошти на розробку та оснащення ЗСУ новітньою військовою технікою та технологіями; г) негайно припинити бездумне скорочення ЗСУ, а навпаки проводити їх збільшення, чого вимагає позаблоковий статус держави (позаблокова Швейцарія за 7,6 млн населення має 9 бойових бригад (2 танкові, 4 піхотні і 3 альпійські), а Україна за 46 млн населення має лише до 20 бойових бригад (інформація радіо “Ера”); ґ) терміново провести якісне реформування ЗСУ; д) негайно приступити до створення армії резервістів; е) забезпечити конституційні права військовослужбовців, ветеранів ЗСУ та інших військових формувань...

16.2. Оскільки держави гарантії не виконують свої зобов’язання, взяті при ліквідації ядерної зброї, а деякі з них чинять тиск на Україну, не бажають вивести з України свою військову базу, тому слушними є вимоги Союзу офіцерів України, що ЗСУ мають мати сучасну ядерну зброю. Не можна в сучасному світі вести оборону держави і виступати з „дрючком” проти ядерних ракет. Україна, як позаблокова держава, повинна наполегливо й повсякчасно нагадувати РФ про необхідність виведення ЧФ РФ з української території.

ХVІІ. Зовнішня політика. Україна як центральноєвропейська держава тісно пов’язана на Заході з європейським, а на Сході – з азійським регіонами, тому пріоритетними мають бути такі програмні засади: а) упровадження євроатлантичної моделі розвитку; б) підвищення рівня життєвих стандарти народу до рівня європейського; в) партнерами мають бути передусім центральноєвропейські держави – Польща, Угорщина, Словенія, Румунія, а також Німеччина, Франція, Італія на Заході та держави: країни Балтії, Білорусі, Російської Федерації на Півночі та Сході, а на Півдні Грузія, Молдова; г) активної участі України у формуванні транс’європейських транспортних коридорів; ґ) послідовного відстоювання з нашими сусідами принципу мирного співіснування, визнання територіальної цілісності та незмінності кордонів, невтручання у внутрішні справи одне одного, відмова від економічного та інформаційного диктату і запровадження рівноправних економічних відносин, при вирішенні спірних питань дотримання норм міжнародного права...

 

Структура

Однією із суттєвих відмінностей нашої партії є те, що гегемоном є її Програма. Центральний орган – Центральна Велика Рада, Центральна Мала Рада та Ради нижчого рівня є колегіальним органом. Головують на її засіданні члени відповідної Ради по черзі. Рішення центральних і нижчих Рад ухвалюються більшістю голосів присутніх на нараді за наявності кворуму.

 

Наша ідеологія в період глобалізації

Відродження України відбувається в досить складних і суперечливих умовах.

Зруйнувавши стару проімперську ідеологію і не створивши нової, суспільство стагнує, розкладається, перетворюючись у кримінальне утворення з деградованими індивідами.

Ідеології надає владі доцільного характеру, орієнтуючи громадян на певну систему цінностей, норм поведінки, відповідний спосіб життя. Яка ідеологія, таке й суспільство. Динамічно розвивається те суспільство, яке має ідейний стрижень, зрозумілий кожному громадянинові.

Брак у нас єдиної ідеологічної концепції є однією з причин: пропаганди сепаратизму, анархії, підміни загальнонаціональних інтересів регіональними, диструктивних явищ.

Існуючий принцип ідеологічного плюралізму ніяк не забезпечує потреби суспільства.

Нова ідеологічна система повинна духовно об’єднати всю Україну, покласти край політичним суперечкам.

На сьогоднішній час у світі відомі різні ідеології: монархізм, анархізм, консерватизм, націоналізм, лібералізм, неолібералізм... 

На основі неолібералізму світова мафія хоче охопити увесь світ і перетворити його у всесвітню колонію нового типу під назвою глобалізм (див. “І буде суд, і буде кара” с. 100 – 107).

Україна стала незалежною саме в час глобалізації, тому треба зауважити, що глобалізація заперечує існування національних держав.

Проти глобалізму виступають такі цивілізації як китайська, індійська, латиноамериканська, та інші.

Щоб не бути поглиненою процесами глобалізації, Україна має відродити велич Української цивілізації. Адже наша предковічна Трипільська цивілізація була найпершою цивілізацією на Земній кулі. Уже тепер цілий  світ визнає, що індоєвропейці, які окультурили Європу, Азію, Африку, це наші предки з Північного Причорномор’я. Тут коріння індоєвропейських мов. На українській землі з’явилося сільське господарство і промисловість. Уперше приручили коня, корову й інших тварин, винайшли колесо, воза й колісницю. Зорали першу ріллю і посадили злаки, городину й сади.

Уперше на планеті розпочалося дво-, триповерхове містобудування, зведено храми, обсерваторії, магістральні траси, піраміди українських степів – скіфські могили, циклопічні фортифікаційні споруди (Змієві вали – задовго до Китайської стіни). Була витворена дивовижно багата трипільська мова, що налічувала 20 тисяч слів. Перша писемність і перша поезія, різні види мистецтва. Зродилась незбагненно досконала наука й інженерна техніка, з’явилася перша космогонія, астрономія, математика, медицина, агрономія, релігія, магія і т. п. Тут точно обраховано радіус Землі, орбіти планет, з точністю 0,9 сек. – тривалість місяця і 0,4 сек. – тривалість сонячного року і т. ін.

З праукраїнців походили Піфагор, Анаксагор, Демокріт, Гераклід, Архімед, Геракл.., видатні грекині – Гіпатія, Сафо та багато інших.

Серед кращих творців космічної техніки й космогонічної теорії традиційно українці – Олександр Засядько, Едуард Ціолковський, Микола Кибальчич, Юрій Кондратюк, М. К. Янгель, В. П. Глушко, Сергій Корольов та ін.

Тому в час глобалізації ми українці висуваємо глобальну українську національну Ідею – ВІДРОДЖЕННЯ ВЕЛИЧІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (в ідеологічному плані – цивілізм).

Для праці в нас є вагомі передумови, а саме ми: 1) пропонуємо найкращу у світі економічну стратегію розвитку; 2) висуваємо ідею безподаткової системи ведення господарства, що створить найсприятливіші умови для виробництва товарів (послуг) та інвестицій; 3) виступаємо з найпередовішою ідеологію – Відродження величі Української цивілізації, яка позитивно сприймається як на Сході так і на Заході, на Півночі й Півдні.

 

Список використаної літератури

1. Дацюк Сергій. Інтелектуальна політика. –  Львів, 2010. –  468 с.

2. Кендюхов Александр. Налоговая реформа. //https://kendyuhov.in.ua/reformlist.html.

3. Кендюхов Александр. Новая модель и духовные основы национальной экономики // https://kendyuhov.in.ua/reformlist.html.

4. Кендюхов Александр. Пенсионная реформа // https://kendyuhov.in.ua/reformlist.html.

5. Краснопьоров О. Початок революції чи кінець мітингу? //https:// news.ukrhome.net.

6. Перепічка Євген. За абсолютне народовладдя. – Львів, 2010. – 64 с. 

7. Перепічка  Євген.  І буде суд, і буде кара. – Львів, 2009. – 304 с.

8. Перепічка Євген. Ми – українці. – Львів, 2010. – 64 с.

 

 Обновлен 20 апр 2018. Создан 28 мар 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником